NSZZ Pracowników Wojska

Okręgowa Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY — KUCZUBA Jerzy