NSZZ Pracowników Wojska

Prezydium ZO

PRZEWODNICZĄCA — ROMAŃSKA Elżbieta