NSZZ Pracowników Wojska

Okręgowa Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA — SZYMANOWSKA Elżbieta JW 4198 Warszawa.
ADAMSKA-PIWOWARCZYK Maria  — JW 4198 Warszawa.
TRACZYK Marek — JW 4198 Warszawa.
MORAWA Jan  — 20 WSzUR Krynica.
KROKOSIŃSKI Jacek — JW 4338 Mirosławiec.
PŁUCIENNIK Halina — AMW Bydgoszcz.
KĘDZIORA Maria — JW 4929 Dęblin.