NSZZ Pracowników Wojska

Prezydium ZO

PRZEWODNICZĄCA —  PASZKOWIAK Barbara,
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ — KAWAŁEK Teresa,
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ — ZAJĄC Marian.
SEKRETARZ — OLIK Ryszard.
SKARBNIK — MODZELEWSKI Krzysztof.