NSZZ Pracowników Wojska

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 PRZEWODNICZĄCA — WÓJCIK Ewa,
Z-CA PRZEWDNICZĄCEJ — CASTA Urszula,
SEKRETARZ — RICHERT Hanna,
CZŁONKOWIE:  LEPAK Sabina,                         
                         SIĆKO Franciszek.