NSZZ Pracowników Wojska

Prezydium ZO

PRZEWODNICZĄCY— RICHERT ROMAN
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO — WIRKUS Marian
SEKRETARZ — ZAJĄC Ewa
SKARBNIK — ROSIAK Waldemar
CZŁONKOWIE:  MASZOTA Krystyna
                              CHEREK Eugeniusz