NSZZ Pracowników Wojska

Okręgowa Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY  ŚMIELECKI Piotr.
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO  WĘGLARSKA Dorota,
SEKRETARZ WOJANOWSKI Zbigniew,
CZŁONKOWIE : BOROWCZAK Dariusz,
                              ZDANIUKIEWICZ Grzegorz.