NSZZ Pracowników Wojska

Okręgowa Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA — KUCZEK Bożena,
CZŁONEK OKR — HAAS Beata,
                              KOLEGA Jan,
                              MARZEC Michał,
                              SIWEK Krystyna.