NSZZ Pracowników Wojska

Prezydium ZO

PRZEWODNICZĄCA — CHODZIŃSKA Lucyna,
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ — WRÓBEL Anna,
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ — ŚWIEBODA Józef,
SEKRETARZ — KIESIAK Eugenia,
CZŁONEK ZO — KOSACKA-GERTNER Kamila.