NSZZ Pracowników Wojska

Okręgowa Komisja RewizyjnaPRZEWODNICZĄCY: KOLEK Grzegorz
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: ŁUNIEWSKA Małgorzata,
SEKRETARZ: NOWAK Iwona,


CZŁONKOWIE:
  • BARTKIEWICZ Sławomir,
  • SZYSZKOWSKI Wiesław.