NSZZ Pracowników Wojska

Komisje problemowe

Statut NSZZ PW w Rozdziale IV & 24. ppkt  1, 2 mówi że:

   1. W  związku działają komisje branżowe,  zawodowe  i  problemowe. 
 
  2. Decyzje dotyczące spraw branży lub zawodu nie mogą być  podjęte  przez instancje Związku bez zaopiniowania przez odpowiednią komisję  branżową lub  zawodową.oraz w  Rozdziale V § 38. ppkt.9:

Zarząd Główny Związku. Powołuje i odwołuje komisje branżowe, problemowe, zawodowe, zespoły doradców oraz ekspertów....., 

W obecnej Kadencji lata 2012-2016, Uchwałą Nr 3 Plenum Zarządu Głównego z dn. 14-15 stycznia 2013 r., powołano następujące Komisje:
 

Komisję Programową, 


Komisję Statutową,


Komisję Ekonomiczną,

Komisję ds. Szkolnictwa Wyższego,

Komisję ds. Korpusu Służby Cywilnej,

Komisję ds. Łączności,

Komisję ds. Oddziałów Wart Cywilnych,

Komisję ds. Etyki,

Komisję ds. Sportu,

Komisję ds. Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych,

Komisję ds. Infrastruktury,

Komisję ds. BHP,

Komisję ds. WAM,

Komisję ds. Służby Zdrowia,

Zespół negocjujący PUZP dla PWJOSB.