NSZZ Pracowników Wojska

Plenum Zarządu Głównego


Skład Zarządu Głównego:
1. CHODZIŃSKA Lucyna – Okręg Inspektoratu Wsparcia Polski Płd.

2. GRĘDECKI Czesław – Okręg Inspektoratu Wsparcia Polski Płn.

3. CHEREK Eugeniusz
– Okręg Marynarki Wojennej.

4. GRZEBIŃSKA Stanisława
– Okręg Inspektoratu Wsparcia Polski Płn.

5. CYBULSKA-FRĄTCZAK Danuta
– Okręg Instytucji Centralnych MON.

6. JAGIEŁŁO Zenon – Okręg Sił Powietrznych

7. K
AMIŃSKA Bożena
– Okręg Instytucji Centralnych MON.

8. KAPICA Jan – Okręg Inspektoratu Wsparcia Polski Płn.

9. KIESIAK Eugenia
– Okręg Inspektoratu Wsparcia Polski Płd.
 
10. KOSACKA-GERTNER Kamila – Okręg Inspektoratu Wsparcia Polski Płd.
 
11. MŁYNARKIEWICZ Jolanta – Okręg Instytucji Centralnych MON.

12. PASZKOWIAK Barbara
– Okręg Sił Powietrznych.

13. PIETRZAK Miron
– Okręg Inspektoratu Wsparcia Polski Płn.

14. RiCHERT Roman – Okręg Marynarki Wojennej.

15. ROMAŃSKA Elżbieta
– Okręg Wojsk Lądowych.

16. ROSZYK Paweł
– Okręg Sił Powietrznych.
 
17. RYDLICHOWSKA Maria Okręg Instytucji Centralnych MON.

18. SOBCZAK Ireneusz
– Przedsiębiorstwa.

19. TUSZYŃSKI Janusz
Okręg Instytucji Centralnych MON.

20. TWORKOWSKI Andrzej – Okręg Inspektoratu Wsparcia Polski Płn.

21. WRÓBEL Anna – Okręg Inspektoratu Wsparcia Polski Płd.