NSZZ Pracowników Wojska

Prezydium ZGPRZEWODNICZĄCY: JAGIEŁŁO Zenon
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
: RICHERT Roman
SEKRETARZ
: ROMAŃSKA Elżbieta

CZŁONKOWIE:
  • CHODZIŃSKA Lucyna – Przewodnicząca Okręgu IW SZ Polski Płd.
  • PASZKOWIAK Barbara – Przewodnicząca Okręgu Sił Powietrznych.
  • PIETRZAK Miron – Przewodniczący Okręgu IW SZ Polski Płn.
  • TUSZYŃSKI Janusz – Przewodniczący Okręgu Instytucji Centralnych MON.