NSZZ Pracowników Wojska

Program ubezpieczeń dla pracowników wojska

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH MON ORAZ ICH RODZIN

 W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Wojska, pragniemy poinformować o podpisaniu przez nasz Związek Porozumienia o Współpracy z Klubem PZU Pomoc w Życiu.

 Podpisany dokument, pozwala pracownikom i żołnierzom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych MON i jednostkach, dla których MON jest organem założycielskim na korzystanie z wielu zniżek oraz nieodpłatnych usług związanych z życiem codziennym pracownika czy żołnierza. Należą do ich między innymi:

  • zniżki na części i akcesoria samochodowe,

  • zniżki na usługi wulkanizacyjne,

  • zniżki na usługi mechaniczne i elektromechaniczne,

  • organizacja samochodu zastępczego,

  • organizacja pomocy fachowców (w tym hydraulika, elektryka, ślusarza),

  • opieka nad dziećmi i wiele innych.

Szczegółowa informacja dotycząca zakresu Programu Assistance PZU Pomoc

Szczególowa oferta informacyjna dotycząca zakresu Programu Assistance PZU pomoc

Niezależnie od powyższego, każdy członek
Klubu PZU Pomoc w Życiu, ma możliwość skorzystania ze specjalnej oferty grupowego ubezpieczenia na życie przygotowanej we współpracy z brokerem ubezpieczeniowym Mentor S.A. – będącej kontynuacją i uzupełnieniem obecnie funkcjonujących umów PZU Życie SA.

Szczegółowa informacja dotycząca grupowego ubezpieczenia na życie

Oferta programu ubezpieczeniowego "MON 2011" dla pracowników cywilnych

    

Niezaprzeczalne zalety nowej oferty grupowego ubezpieczenia na życie to:

  • dostosowanie ubezpieczenia do specyfiki pracy i służby w wojsku,

  • całkowita dobrowolność przystąpienia do ubezpieczenia

  • proste i sprawdzone zasady obsługi ubezpieczenia (m.in.: przelew składki potrącanej z wynagrodzenia)

  • brak konieczności podpisywania nowych umów ubezpieczenia przez dowódcę jednostki.

    Pragniemy jednocześnie podkreślić, iż zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (oficjalna interpretacja Urzędu Zamówień Publicznych potwierdzona pismem z 31 marca 2010r Komisji Europejskiej oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawieC-271/08 z lipca 2010r) dowódca, chcąc zawrzeć umowę grupowego ubezpieczenia na życie zobligowany jest do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego. Dotyczy to także sytuacji, gdy składki pochodzą z wynagrodzenia pracowników czy żołnierzy, a pracodawca przekazuje je tylko rachunek ubezpieczyciela.

W związku z tym, iż wypracowane rozwiązanie nie wymaga podpisywania przez dowódców umów ubezpieczenia, a decyzja o skorzystaniu z oferty przesunięta zostaje bezpośrednio na pracownika czy żołnierza, procedury zamówienia publicznego nie będą miały tu zastosowania.

 Szczegółowe informacje na temat zmian w ubezpieczeniu będzie można także uzyskać od przedstawicieli PZU Życie S.A. i Mentor S.A. podczas prezentacji organizowanych w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Wszelkie pytania dotyczące programu oraz sposobu wdrażania należy kierować do Mentor SA:

Michał Perl – Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie tel. 056 669 33 93

Łukasz Hafka Z-ca Dyrektora Biura Ubezpieczeń na Życie tel. 056 669 32 31

Radosław Mielczarek – Kierownik Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych tel 056 669 32 21

Katarzyna Dorosz-Kulwicka - Koordynator programu tel. 056 669 33 91 kom. 609 061 244

Przemysław Groszewski - Koordynator programu tel. 056 669 33 20 kom. 601 619 240