NSZZ Pracowników Wojska

Jak zapisać się do związku?


Każda osoba będąca pracownikiem wojska, która jest zainteresowana przynależnością do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska
(NSZZ PW) zobowiązana jest wypełnić stosowną deklarację członkowską
o przyjęcie w poczet członków NSZZ PW, która jest dostępna poniżej w formie elektronicznej. Wypełnioną deklarację proszę przekazać do organizacji zakładowej lub międzyzakładowej NSZZ PW działającej w zakładzie pracy.


Do pobrania
deklaracja - plik do pobrania - PDF