2018-03-16

dotyczący rozmów związanych z regulacją wynagrodzeń pracowników MON.