NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2019-05-20

Protest w Warszawie w dniu 21.05.2019 r

Organizatorem zgromadzenia jest NSZZ  Pracowników Wojska.

Protestujący chcą wyrazić swoje niezadowolenie z pogarszającej się sytuacji materialnej pracowników resortu obrony narodowej, rosnącym dysproporcjom płacowym pomiędzy personelem cywilnym Sił Zbrojnych a pracownikami na porównywalnych stanowiskach w sferze budżetowej, służbie zdrowia, szkolnictwie wyższym, infrastrukturze, instytucjach logistycznych, ochronie.

Pracownicy czują się oszukani, bo MON Mariusz Błaszczak obiecał podwyżki w tym roku w wysokości ponad 300 zł, a pracownicy otrzymali 288 zł.

Dodatkowo z funduszu wynagrodzeń resortu ON realizuje się zmiany organizacyjne np. wzmacnianie ściany wschodniej, dodatkowe zatrudnienie kucharzy.

Związkowcy chcą wyrazić protest przeciwko lekceważeniu ich argumentów, braku dialogu społecznego.

Pozorowany dialog odbywa się drogą korespondencyjną, polega na wymianie pism pomiędzy Pełnomocnikiem MON DS. Współpracy Ze Związkami Zawodowymi  a stroną społeczną. Od 15 miesięcy Związek zabiega o spotkanie z Ministrem Błaszczakiem.

Protestujący reprezentować będą jednostki i instytucje podległe, podporządkowane i nadzorowane przez MON  min.:

- jednostki wojskowe;

- dowództwa

- urząd mon

- infrastrukturę

- odbiór wojskowy

- łączność

- wojskową służbę zdrowia

- jednostki kultury

- owc

- straż wojskową

- ośrodki szkolenia

- uczelnie wojskowe

- instytuty wojskowe

- spółki zależne AMW

- spółki PGZ

- WSzW i WKU

- jednostki Logistyki RBlog i Wog

W trakcie pikiety ok godz.1200zostanie wręczona petycja do Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, w której zostaną  przedstawione problemy środowiska pracowniczego

I prośba o spotkanie z Ministrem. E.R.