NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2019-04-18

INFORMACJA

W dniu dzisiejszym doszło do spotkania przedstawicieli strony społecznej z Sekretarzem Stanu panem Wojciechem Skurkiewiczem i dyr. DSS panem Wojciechem Drobnym. Nasz Związek reprezentował z-ca Przewodniczacego Roman Richert oraz Przewodniczacy okręgu IC MON Janusz Tuszyński. Pan Sekretarz poinformował o jednorazowej wypłacie w miesiącu maju w wysokości 500 pln dla każdego pracownika.W czasie spotkania został poruszony problem współpracy i przepływu informacji strony społecznej z resortem. Roman Richert i Janusz Tuszyński wystapili o pilne spotkanie z ministrem ON panem Mariuszem Błaszczakiem, odnośnie problemów wynikających z funkcjonowania instytucji podleglych ministrowi ON jak i rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzenia. Prośba naszych przedstawicieli spotkała się z przychlnością. Z-ca Przewodniczącego NSZZ PW Roman Richert.