NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2019-03-06

Komunikat

Po rozmowach w Ministerstwie Obrony Narodowej, Przewodniczący został poinformowany przez Pełnomocnika MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi, że decyzję w sprawie podwyższenia wynagrodzeń pracowników w 2019r. Minister Błaszczak podejmie w przyszłym tygodniu. Biorąc pod uwagę, że w dniu 12 marca odbędzie się u Pana Prezydenta RP doroczna odprawa Sił Zbrojnych można się spodziewać, że w jej trakcie Minister ON poinformuje Zwierzchnika SZ i uczestników o podjętej decyzji. Do czasu otrzymania oficjalnej informacji od MON, NSZZ Pracowników Wojska, nie będzie się wypowiadał, swoje stanowisko zajmiemy po ogłoszeniu decyzji. Należy pamiętać, że na znaczący wzrost wynagrodzeń oczekuje ok. 50 tys. najniżej wynagradzanych pracowników RON. E.R.