NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2011-06-10

Pismo do Premiera Rządu RP

W dniu 10.06.2011 r. po spotkaniu międzyresortowym w dniu 09 czerwca 2011 r. w siedzibie Bumaru Zarząd Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej wystosował kolejne pismo do Premiera i najwyższych władz w Państwie dotyczące dalszych losów Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych.

PISMO DO PREMIERA RZĄDU RP


Przewodnicząca Zarządu Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych
i Działalności Pozabudżetowej NSZZ PW
/-/ mgr Małgorzata Kucab