NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2018-09-20

INFORMACJA

W dniu 20 września w siedzibie Zarządu Głównego NSZZ PW odbyło się posiedzenie Komisji ds. łączności w której uczestniczyli przewodniczący z jednostek podległych pod Inspektorat Informatyki. Stronę resortową reprezentowali Pełnomocnik ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi Pan Dyrektor Wojciech Drobny, Z-ca Szefa Inspektoratu Informatyki płk Tomasz Żyto oraz Szef Oddziału Kadrowego Inspektoratu Informatyki. Tematem spotkania było rozwiązanie problemu braku obiecanych środków na wyrównywanie ogromnych dysproporcji płacowych pomiędzy jednostkami tożsamymi. Następnie odbyło się spotkanie Pełnomocnika z Sekretariatem Zarząd Głównego, na którym omówiono prognozy wzrostu wynagrodzeń w 2019 r., uzupełnienie funduszu nagrodowego w RBLog. oraz możliwości wypłat jednorazowych z okazji 100-lecia niepodległości. Sekretarz Elżbieta Romańska.