NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2017-09-28

SPOTKANIE z Bartłomiejem Grabskim - Podsekretarzem Stanu w MON

     Nasz Związek reprezentowany był przez Przewodniczącego Związku Zenona Jagiełło, Zastępcę Przewodniczącego Romana Richerta  i Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Mariana Wirkusa. Ze strony resortu oprócz Pana Ministra B. Grabskiego uczystniczył  Dyrektor Spraw Socjalnych płk Leszek Kwiatecki  z Zastępcą oraz pracownikami Departamentu Spraw Socjalnych.

     Spotkanie rozpoczął minister Bartłomiej Grabski informując zebranych, że przedmiotem spotkania jest omówienie stanu prac nad zmianami do PUZP dla Pracowników WJOSB. Stan prac nad zmianami do PUZP przedstawił Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych. Z przedstawionej przez Dyrektora notatki wynikało, że strona społeczna uczestnicząca w negocjacjach nie zaakceptowała żadnej propozycji strony resortowej, a więc dalsze negocjacje nie mają sensu.

     Do wystąpienia Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych odniósł się Przewodniczący NSZZ PW kol. Zenon Jagiełło, który poinformował, że największy Związek w resorcie NSZZ PW zgodził się z większością proponowanych przez resort zmian i nie można mówić, że wszystkie związki są przeciwne zmianom, następnie minister zwrócił się do strony społecznej o przedstawienie propozycji
i przyspieszenie prac nad zmianami do PUZP.

     W czasie dyskusji Nasz Związek zaproponował aby każdy z uczestniczących w spotkaniu Związków określił z którymi propozycjami resortu się nie zgadza. Będzie to płaszczyzna do dalszych negocjacji i poinformowania pracowników ron o faktycznym stanie prac.
W trakcie spotkania poruszony został problem szkolenia pracowników OWC, pomniejszenie jednorazowych wypłat nagród i premii z  tytułu nieobecności w pracy.
Uzgodniono, że następne spotkanie z udziałem Podsekretarza odbędzie się w drugiej połowie października b.r.
E.R.