NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2017-03-27

Rozmowy z RON w dniu 27 marca.

    Spotkanie otworzył Podsekretarz Stanu w MON Pan Bartłomiej Grabski, przedstawiając nowego dyrektora DSS, którym będzie od 1 kwietnia płk Leszek Kwiatecki. Dotychczasowy dyrektor DSS płk Filipczak kończy służbę wojskową w dniu 31 marca b.r.

    Następnie strona związkowa po uprzednim spotkaniu w siedzibie ZG, ( za wyjątkiem „ Sektora Obronnego” ) przekazała na ręce Podsekretarza Stanu uzgodnione stanowisko ( w załączeniu) w sprawie komunikatu jaki został zamieszczony przez MON po poprzednim spotkaniu w dniu 20 marca b.r.

Przewodniczący spotkaniu obecny dyrektor DSS płk Sławomir Filipczak, który zaproponował dyskusję i negocjacje nad zapisami PUZP rozpoczynając od zapisów wstępnych. Strona związkowa (poza „Sektorem Obronnym”) przekazała że negocjacje mogą być kontynuowane o ile w pierwszej kolejności będzie dyskusja o zmianie tabeli zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych stanowisk, co pozwoli na podwyższenie wynagrodzeń.

Następnie strona resortowa zaproponowała następujące rozwiązania w zakresie podwyższenia płac.

Każdy zatrudniony pracownik RON otrzyma nie mniej niż 154 zł ( płaca zasadnicza + premia) dodatkowo doliczona zostanie kwota wysługi lat. Ponadto pracownicy najniżej zarabiający otrzymają dodatkowo podwyżkę.

Nasze stanowisko to 180 zł kwoty gwarantowanej ( płaca zasadnicza + premia).

Następnie strony dyskutowały o zapisach PUZP, a tym samym rozpoczęły się negocjacje. Ustalono, że kolejne spotkanie rozpocznie się dnia 5 kwietnia o godz. 11.00 i potrwa kilka dni.

Wszyscy zebrani wyrazili wolę jak najszybszego zakończenia prac.
Oświadczenie do pobrania.pdfSekretarz NSZZ PW
Elżbieta ROMAŃSKA.