NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2016-07-07

Informacja dot. Związków Zawodowych działąjących w Resorcie ON.

Koleżanki i Koledzy. Obecnie w Resorcie ON funkcjonuje kilka Związków Zawodowych. Dwa duże Związki Zawodowe NSZZ PW i NSZZ Solidarność PC MON oraz szereg małych organizacji zakładowych podpiętych pod Centralę OPZZ i FZZ a skupionych w tzw. MKK.(Międzyzwiązkowy Komitet Koordynacyjny). Niestety, prowadzących swoją własną wojnę z Resortem ON. Naszym zdaniem szkodliwą dla Pracowników Wojska i nie przynoszącą żadnych efektów. Do tego skłócającą związkowców. Dla nas, NSZZ PW, najważniejszy jest każdy pracownik a przede wszystkim członek naszego Związku. Dlatego nie pozwolimy i nie damy się w manipulować do gry zwanej wojenką z MON. Również dotyczy to przystąpienia do mającego powstać zespołu Branżowego przy RDS (Rada Dialogu Społecznego) Pomysł jest do przemyślenia ale nie w kierunku jaki proponuje MKK. (ZZ Militaria -działający w Inspektoracie Uzbrojenia, ZPW Tarcza działająca w kilku JW ,Poligrafia i Sekcja Solidarność 80 PW działająca w jednej JW.) Jesteśmy za propozycją NSZZ Solidarność PC MON. Gdy MON całkowicie odejdzie od współpracy ze Związkami Zawodowymi to pozostanie wtedy RDS. MKK obecnie przedstawia że nie ma żadnej współpracy Związków Zawodowych z MON. Jak wygląda współpraca widać w ostatnich decyzjach dotyczących podwyżek oraz zobowiązaniu Ministra ON dotyczącego działań zmierzających do zabezpieczenia środków finansowych na wzrost wynagrodzenia w latach 2017-2019.W najbliższym czasie, podobnie jak w roku ubiegłym, NSZZ PW przystąpi do wielostronnych działań dotyczących podwyżek w kolejnych latach. Obecnie RDS przewodniczy Solidarność. W roku przyszłym OPZZ (pod tą centralę jest podpięta Militaria, Tarcza, Poligrafia) a w kolejnym FZZ(pod tę centrale podpięła się Solidarność 80). Powstanie zespołu Branżowego przy RDS ma na celu wyeliminowanie z uzgodnień NSZZ PW, najliczniejszego Związku w Resorcie ON i przejęcie roli głównego negocjatora poprzez RDS w celu prowadzenia własnej krucjaty przeciw Resortowi ON. Czy ambicje liderów MKK są zbieżne z interesem Pracowników Wojska? NSZZ PW liczy około 14 tys. członków. Reprezentuje cały przekrój zatrudnionych pracowników we wszystkich Rodzajach Sił Zbrojnych. Nie zgadzamy się na wykorzystywanie Pracowników Wojska do realizacji prywatnych ambicji.Organizacje zakładowe skupione w MKK poprzez podpięcie się pod duże Centrale OPZZ i FZZ uzyskały reprezentatywność układową. Nie mając struktur i pojęcia co się dzieje i jakie są problemy w JW chcą decydować o losie wszystkich Pracowników Wojska. Stanowią 1/44 wszystkich pracowników. W przeciwieństwie do nich NSZZ PW to 1/4 Chcemy przystąpić do zespołu Branżowego przy RDS ale na zasadach że jest to,, ostateczność a nie początek negocjacji z MON.” Nie MON i RDS tylko najpierw uzgodnienia Związki Zawodowe z MON. Dopiero w sytuacji kryzysowej RDS. Koleżanki i Koledzy jeżeli macie nowe propozycje, rozwiązania i pomysły dotyczące wzrostu wynagrodzeń prześlijcie je nam. Na pewno zostaną wykorzystane celem wynegocjowania lepszych warunków płacowych czy pozapłacowych. Z-ca Przewodniczącego NSZZ PW Roman Richert.