NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2016-01-28

Informacja związkowa

                26 stycznia b.r. w siedzibie Zarządu Głównego odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. broni E.  Gruszka, Prezes Agencji Mienia Wojskowego Mateusz Mroz i Przewodniczący  Związku. Celem spotkania było omówienie możliwości przedłużenia umowy zawartej pomiędzy  MON a WAM  obecnie AMW na realizację zadań  z zakresu infrastruktury realizowanej przez spółkę AMW ,,SINEWIA’’. Ponadto rozmowy dotyczyły sytuacji w AMW i spółkach.

                Następnie Przewodniczący Związku rozmawiał z Podsekretarzem  w MON Bartłomiejem Grabskim. W  czasie spotkania Przewodniczący Związku przedstawił ministrowi informację o bardzo złych nastrojach wśród pracowników wojska spowodowanych brakiem informacji o planowanych podwyżkach, oraz brakiem rozmów dotyczących zasad podziału środków przeznaczonych na podwyżki. Minister przekazał, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkanie w tej sprawie.