NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2016-01-15

INFORMACJA

Po ukazaniu się informacji dot. min. podwyżek na 2016r. odezwała się strona resortowa przesyłając do zaopiniowania projekt zmiany decyzji 448/MON z 31 grudnia 2013 r. I co nam proponują? Otóż zgodnie z tradycją wywodzącą się z minionych lat, zmiany organizacyjne polegające na zwiększeniu zatrudnienia o ok. 500 pracowników mają być sfinansowane z naszego funduszu wynagrodzeń. Na to naszej zgody nie będzie. Przypomina to zabawę w kotka i myszkę, otóż od 2009 r. tworzone były nowe jednostki organizacyjne min Inspektorat Uzbrojenia, Inspektorat Systemów Informacyjnych, Narodowe Centrum Kryptologii. Na tworzenie tych jednostek nieudacznicy z MON nie potrafili wywalczyć dodatkowych środków. Tłumaczyli, że w sferze budżetowej jest zamrożenie płac, ale jak tylko płace zostaną odmrożone to wykorzystane limity zostaną zwrócone. W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2016 r. wpisano, że środki na wynagrodzenia dla pracowników resortu obrony narodowej powinny być zwiększone wynikające ze zobowiązań sojuszniczych, w efekcie uzyskano 40 mln zł. Kwota ta miała być rekompensatą za wcześniej wydatkowane fundusze na utworzenie w/w jednostek. Jednak nasi urzędnicy chcąc przypodobać się nowej władzy przekazali że budżet na 2016 r. zabezpiecza płace dotychczas zatrudnionych, ponadto są przewidziane środki na podwyżki , a ponadto posiadamy 40 mln zł na zmiany organizacyjne. I co się dzieje, prawdopodobnie na podstawie tego przekazu kierownictwo MON podejmuje decyzje o zwiększeniu zatrudnienia. Tak więc sztuczki i kruczki poprzednich nieudaczników, chce zrealizować obecna ekipa. Liczymy, że na planowanym spotkaniu z Wiceministrem Bartłomiej Grabskim przedstawimy nasze argumenty i kwotę 140 mln 300 tys. zł przeznaczymy na podwyższenie wynagrodzeń dla dotychczas zatrudnianych. Rozpatrujemy czy nie należałoby pociągnąć do odpowiedzialności osób, które podjęły decyzje o zmniejszeniu zatrudnienia o ok. 4 tys. pracowników, a następnie o zwiększeniu zatrudnienia o prawie 2 tys. W dniu 14 stycznia Przewodniczący Związku spotkał się z przedstawicielem Szefa BBN. Uzgodniono, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z Szefem BBN. W dniu 19 stycznia odbędzie się spotkanie z Komisją Zdrowia działającą przy Zarządzie Głównym. W dniu 27 stycznia odbędzie się posiedzenie Komisji Obrony Narodowej Sejmu. Sekretarz E. Romańska