NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2013-05-18

KOMISJA OWC

W dniu 16 maja odbyło się w siedzibie ZG posiedzenie Komisji ds.OWC. W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Przewodniczącego Związku kol. Roman Richert i Przewodnicząca Okręgu SP kol Barbara Paszkowiak. W czasie obrad Komisji poruszono tematy: wynagrodzenia, badań lekarskich, wyposażenia oraz dalszego funkcjonowania OWC. Przewodniczącym Komisji został wybrany kol. Zbigniew Wojanowski z 13 WOG-u (IWSZ Polski Północnej).