Wyszukaj na stronie:
Instytucji Centralnych MON
Marynarki Wojennej
Przedsiębiorstw Wojskowych
i Działalności Pozabudżetowej
Sił Powietrznych
IWSZ Polski Południowej
IWSZ Polski Północnej
Wojsk Lądowych

Strona główna

INFORMACJA

2014-08-12

NOTATKA ZE SPOTKANIA Z PODSEKRETARZEM STANU W MON PANEM MACIEJEM JANKOWSKIM

2014-07-31

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZG NSZZ PW - 09.07.2014 r.

2014-07-10

KOMUNIKAT

2014-07-10

PISMO DO PEŁNOMOCNIKA MON DS WSPÓŁPRACY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

2014-07-03

Wyciąg z Uchwały Nr 7. Plenum Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Wojska z dnia 15.04.2014 r.

2014-06-26

PETYCJA

2014-06-26

Przedstawiciele NSZZ PW w Sejmie

2014-06-26

NASZ PROTEST

2014-06-25

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROTESTU W DN. 25 CZERWCA BR.

2014-06-24