Wyszukaj na stronie:
Instytucji Centralnych MON
Marynarki Wojennej
Przedsiębiorstw Wojskowych
i Działalności Pozabudżetowej
Sił Powietrznych
IWSZ Polski Południowej
IWSZ Polski Północnej
Wojsk Lądowych
2014-11-25

Spotkanie u ministra

Bronka
Dopóki KTOŚ nie zobaczy dysproporcji płac pomiędzy Komendami bazy a podległymi składami czy warsztatami nie mamy co marzyć o wyrównaniu płac .Zawsze będziemy w plecy,a średnia brutto podawana na mil-wanie do wiadomości na poziomie 3290zł to sfera marzeń!