Wyszukaj na stronie:
Instytucji Centralnych MON
Marynarki Wojennej
Sił Powietrznych
IWSZ Polski Południowej
IWSZ Polski Północnej
Wojsk Lądowych
2016-07-23

Wypłata premii

Neptun
ciąg dalszy ..
ierpniu 2016 r. Nagrody otrzymają wyłącznie pracownicy, których wynagrodzenia finansowane jest w ramach działu 752 Obrona narodowa..